top of page

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Restauracja w Starym Młynie Karolina Burda,
z siedzibą przy ul. Wolności 50b, 42-674 Zbrosławice,  NIP 6452294635,
zwana dalej Restauracją w Starym Młynie.

Serwis gromadzi dane w celu poprawy jakości świadczonych usług,
w celu realizacji zapytań o usługi, w celu ich realizacji oraz w celu prowadzenia działań marketingowych.
Państwa dane przechowywane będą w miejscu wykonywania działalności gospodarczej:
ul. Wolności 28a  , 42-674 Zbrosławice.

 

Podawanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na zapytania oraz realizację usług.
Podanie danych umożliwia Restauracji w Starym Młynie przesyłanie informacji handlowych, jednak w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy restauracji realizujący Państwa zlecenie oraz – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze, podmiot prowadzący zewnętrzną księgowość Restauracji w Starym Młynie a także współpracujący z Restauracją w Starym Młynie podwykonawcy oraz operator płatności internetowych. 
Restauracja w Starym Młynie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych Restauracji w Starym Młynie oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Restaurację w Starym Młynie, a w przypadku danych kontaktowych do przesyłania informacji handlowych do czasu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Mają Państwo także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwo prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

bottom of page